Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Čtěme dětem
Čtení knih má velký význam pro společně strávený čas dětí a dospělých. Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.
ČTENÁŘEM SE NIKDO NERODÍ,
ČTENÁŘI MUSÍME UKÁZAT CESTU.
Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Televize dítě neobejme, nepřitulí, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.
Od kdy číst
Dítěti bychom měli začít číst knížky přibližně od půl roku. Melodické čtyřverší může zaujmout i devítiměsíčního človíčka.
V roce a půl věnujeme dítěti a knize více času, vyprávíme příběh. Když už se dítě orientuje v základech řeči, má smysl vyprávět mu krátké příběhy. Děti v tomto věku už mívají rády přímo předčítání, nikoli volné převyprávění, pamatují si konkrétní slovní spojení.
Kolem druhého roku dochází při čtení knih ke stimulaci řeči. Zkuste občas záměrně udělat chybu, pojmenujte špatně například nějaké zvíře a čekejte, až malý čtenář zareaguje.
Tříleté dítě dovede vyprávět velmi krátkou pohádku nebo říkanku samo.
V předškolním věku, než se dítě naučí číst, záleží hlavně na rodičích, kolik knih a jaké knihy mu kdo přečte.
Zpočátku dětem popisujeme obrázky a postupně přidáváme více informací, kterými vyjadřujeme, co se na obrázku děje. Můžeme nechat malého posluchače doplňovat další slova nebo děj příběhu, nechat jej předvádět jednotlivá gesta pohádkových postaviček, domýšlet situace a podobně. Později, když už jsou děti větší a čtou si samy, je vždy vhodné, aby si spolu s rodičem dítě povědělo, co právě čte.
Jaké pohádky
Pohádky musíme volit tak, aby odpovídaly věku dítěte. Život v pohádce podléhá zákonům a právem fantazie je tyto zákony porušovat. Možnost uvolnit se ze zákonitostí tohoto světa dítě pro svůj zdravý vývoj potřebuje. Pohádka působí na děti právě ve věku, kdy není možné v plné míře používat ostatních výchovných prostředků, tedy ve věku předškolním a v raném školním. Tak pohádka pomáhá dítěti vysvětlit společenské zákonitosti (nutnost poslouchat dospělé, dodržovat zásady slušnosti, být pravdomluvný, pracovitý...).
V pohádkách je stejnou měrou přítomno dobro i zlo, stejně jako v životě a každém člověku. Dítěti nechávají nahlédnout, že mezi lidmi existují velké rozdíly a dávají mu na vybranou, jaká povahová vlastnost v něm vzbuzuje náklonnost a jaké nelibost.
Pohádka je branou do lidského života fantazie. Pohádky rozvíjejí cit a charakter, obohacují slovní zásobu dítěte a učí ho vyjadřovat se.
Všeobecná kritéria knih
 • Děti jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé.
 • Pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné nebo díky čemu se naučí něco důležitého pro život.
 • Jsou napsány či přeloženy vytříbeným spisovným mateřským jazykem.
 • Učí je racionálně myslet.
 • Poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu.
 • Rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor.
 • Šíří úctu k jiným dětem, lidem a ostatním živým bytostem, zvířatům, přírodě, zemi, uznávaným společenským normám a zákonům.
 • Jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid.
 • Obsahují pozitivní morální odkaz a propagují vzorce správných postojů a chování. Rozvíjejí jejich estetické vnímání.
 • Formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný přístup ke světu.
 • Nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování a předsudky.
Další tipy jak zaujmout dítě knihou
 • Když dítě o knížky nejeví zájem zkuste to přes jeho zálibu. Když má např. rádo auta, kupte knížku o autech.
 • Voďte děti do knihoven, které mají dětská oddělení, mnohdy s hracím koutkem. Některé knihovny také pořádají akce pro děti.
 • Zkuste si vést rodinný čtenářský deníček, který děti budou doplňovat obrázky.