Jdi na obsah Jdi na menu
 


Už v roce 1882 byla tehdejším spolkem "Hálek" založena v Dašicích první veřejná knihovna. Knihy byly získávány především jako dary od jednotlivých členů spolku, později byly nakupovány z finančních zdrojů spolku. V roce 1885 vznikl v Dašicích ještě tzv. Muzejní spolek a jeho knihovna. Obě byly nejdříve umístěny ve spolkových méstnostech, od roku 1886 jsou umístěny na galerii městského sálu Radnice. Pozvolna dochází k jejich sloučení.

 V roce 1919 musely obce podle zákona zřídit obecní knihovny, v Dašicích vzniká Městská knihovna.  Podle údajů z dašické kroniky měla knihovna a čtenáři v roce 1922 k dispozici

1 404 svazků, v roce 1957 již 2 470 svazků. Postupně byla umístěna v čp. 25 /lékárna/, čp. 19 /Zelený strom/, Podloubí, ...

Od roku 1974 sídlila knihovna v tzv. Osvětovém klubu v Hrdličkově ulici, prostory pro ni byly speciálně vybudovány. V té době pracovala jako knihovnice paní učitelka Marie Daňková. Za dobu její činnosti se knižní fond značně rozšířil, zvýšil se i počet čtenářů. Knihovna byla pověřena funkcí střediskové knihovny a pod knihovnici spadaly ještě knihovny v Hostovicích, Kostěnicích, Lánech, Úhřetické Lhotě a Zminném.  Od roku 1983 byla dašická knihovna profesionalizována a začal zde pracovat jako profesionální knihovnice slečna Marie Kacálková. Tu v roce 1985 vystřídala paní Magda Provazníková a ta vedla knihovnu celých dvacet let. Po ní v roce 2005 nastupuje paní Lenka Havlovcová.

V současné době naleznete v knihovně cca 16 500 knižních titulů, 35 druhů časopisů, počet výpůjček přesahuje 16 500 kusů. Registrováno je 300 čtenářů, reálných je ještě tak o 30 více, protože se v mnoha případech půjčuje na jeden čtenářský list pro více osob.